NF-Fyn

Naturistforeningen Fyn

Sønder Hjørnevej 16

DK-5600 Faaborg

Mail.: info@nf-fyn.dk

Telefon.: +45 22 36 54 41

Velkommen til Naturistforeningen Fyn.

We do not accept credit cards.

For at undgå smitte med Corona virus, har bestyrelsen følgende ændringer på pladsen:

Generalforsamlingen udsættes til senere på året, hvor vi kan mødes igen.

Pladsen åbner ikke 1. maj, men først når smittefaren er overstået.


Hilsen bestyrelsen 😎


 NF-FYNs bestyrelse har besluttet, landets tilstand taget i betragtning, at aflyse generalforsamlingen den 23. maj 2020.


Aflysningen vil indebære, at der bliver udarbejdet et "nødreferat", hvor regnskabet er godkendt og de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er genvalgt. 

På valg er: kasserer Anne Villadsen, næstformand Henning Steffensen, bestyrelsesmedlem Niels Frich, æresudvalg Eva Lackner og revisor Poul Arne Christensen.

Til  ny suppleant foreslår bestyrelsen Mads Andersen, der er villig til valg.


Dette referat bliver udsendt med en note om, at dersom der er medlemmer der ønsker beslutningen prøvet ved en ekstraordinær generalforsamling, 

er man velkommen til at fremsætte ønske om dette, når dette virus-kaos er overstået og forholdene igen er normaliseret.  


     Hilsen bestyrelsen for Naturistforeningen Fyn

Fra 1. januar 2020 har vi en ledig fastplads.


Mail til: formand@nf-fyn.dk