Camping info

Campingpladsen ligger på Horne

Næs ved Faaborg.

 

Pladsen er lille, hyggelig og familiær med kapacitet til 33 enheder og er åben for gæster i perioden 1-4 til 15-9.

 

Pladsens areal er på 33.000 m2 og omkranset af skov på 3 sider med det Sydfynske Øhav i 180 graders udsigt mod syd. Det er nemt at finde sol og læ, da man kan færdes frit på hele pladsen.

 

Pladsen er som forening tilsluttet DNU & INF og er også åben for gæster uden medlemskort. Vi synes, nye naturister skal opleve pladsens atmosfære før de beslutter sig for medlemskab.

 

- vi forventer naturisme, når vejret tillader det.

 

Velkommen til Naturistforeningen Fyn´s campingplads.

 

Ved ankomst:.
Tjek ind og afregning skal ske straks ved ankomsten – se skilt- 

Takster Se separat opslag.

Bestyrelsen har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.

Beboelse Kun almindelige telte må benyttes, telthuse med f. eks. træskelet godkendes ikke. Campingvogne skal være mobile, d.v.s. være indregistreret til kørsel.

Privat indhegning i form af hegn eller jordvolde må ikke finde sted. Flagstænger er ikke tilladt. Gravning må ikke finde sted.

Kørsel Da vor plads har en afslappet atmosfære, foregår bilkørsel i skridttempo. Kun hvor særlige forhold gør sig gældende, tillades bilkørsel på strækningen mellem indkørsel og telt/campingvogn udover ankomst og afrejse.

Generelt beder vi dig vise andre camping-gæster hensyn. Støjende adfærd er ikke tilladt! - I tidsrummet kl. 23.00-07.00 skal der være nattero.

Leg Hjælp børnene med at finde de steder, der er beregnet til leg og boldspil. Boldspil mellem telte/campingvogne kan ikke tillades. Naturligvis er brugen af enhver form for skydevåben, fyrværkeri, flitsbuer, pile o.lign. ikke tilladt.

Hunde skal føres i kort line. Vi beder hundeejerne vise vore øvrige gæster hensyn, bl.a. ved at foretage ”luftning” uden for pladsens område eller nærmere anvist sted. Hunde må ikke medtages på badebroen, men må gå i vandet til venstre for broen. Af hensyn til andre gæster må hunde ikke medtages ved fællesbordet under spisning

Handel på pladsen accepteres kun med bestyrelsens tilladelse.

Hjælp os med at holde pladsen ryddelig. Der står affaldsbeholdere ved indkørslen.

Vore fælles faciliteter (toiletter, vaske- og baderum, køkken m.m.) bedes efterladt i samme stand, som du selv ønsker at finde dem.

Bilvask må kun foretages på anvist sted.

Afrejse Med mindre andet er aftalt skal pladsen – af hensyn til nyankomne gæster – være ryddet og rengjort til kl. 14.00.

Ansvar Bestyrelsen påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bort-komst af camping-gæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel, eller camping-gæsters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Adfærd De fleste camping-gæster er hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder ovenstående rimelige regler, kan i grove tilfælde være bortvisning.


Værn om naturen – den er afhængig af din beskyttelse.

Bestyrelsen


Læge/ skadestue: ring 70 11 07 07.

Livstruende sygdom og skade ring 112


Forbindingskasse forefindes i telefonboks.


Hjertestarter: Pladsen råder over en hjertestarter.

 

Den er anbragt på telefonboksen ved Infovognen.

 

Ordensregler Klik her.


 

Velkomstbrev  Klik her.

 


Hytter skal bestilles på

info@nf-fyn.dk


Hytter betales forud via bank

ved bestilling.

Sparekassen Sjælland-Fyn

konto 0828 0001303287.


Kun ved bestilling samme dag,

som hytten udlejes,

kan betales med MobilePay.


Fra udlandet: benyttes SWIFT

FAABDK21 – IBAN: DK3308 2800 0130 3287Der er næsten havudsigt fra alle pladser.


GRATIS WI-FI INTERNET

PÅ PLADSEN OG VED HYTTERNE.